homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about
לארכיון עמוד 3 מתוך 3

28.5.2008 דוקטור כבוד
ידיעות אחרונות - ממון, 28.5.2008 - בטקס חגיגי העניקה האוניברסיטה העברית תואר דוקטור לשם כבוד לפרופ' קתרין מקינון, משפטנית מובילה בתחום הפמיניזם המשפטי וזכויות האדם.
מידע מורחב ››
11.4.2008 בשבחי האופורטוניזם
העיר, 11.4.2008 - כתבה בנושא כנס "הפרטה וחברה בישראל" שקיים הפורום למשפט וכלכלה בפקולטה, שהוקדש לספרו החדש של עו"ד שרגא בירן.
מידע מורחב ››
3.4.2008 עו"ד חברתי
ידיעות אחרונות, 3.4.2008 - כתבה בנושא כנס "הפרטה וחברה בישראל" שקיים הפורום למשפט וכלכלה בפקולטה, שהוקדש לספרו החדש של עו"ד שרגא בירן.
מידע מורחב ››
16.3.2008 ברק ופרידמן מתארחים בפקולטה
כלכליסט, משפט, 16.3.2008 - נשיא בית המשפט העליון בדימוס ושר המשפטים דניאל פרידמן יתארחו בכנס "אי-תלות שיפוטית" שייערך בין התאריכים 18-20 במרץ 2008.
מידע מורחב ››
9.1.2008 על יום העיון בנושא מיזוגים ורכישות
ידיעות אחרונות, 9.1.08
מידע מורחב ››
28.12.2007 כנס לכבוד ריצ'רד פוזנר - מפגש טעון עם ברק
כל העיר, 28.12.2007
מידע מורחב ››
26.12.2007 על כנס משפט מוסר וחברה ה משותף עם אוניברסיטת זנגפה בייג'ין
ידיעות אחרונות, כלכלה, 26.12.2007
מידע מורחב ››
20.12.2007 ברק ופוזנר נפגשים
The Marker יום ג, 17.12.2007 בעקבות הכנס לכבוד השופט פוזנר
מידע מורחב ››
12.12.2007 הסינים באים
מעריב עסקים, 12.12.2007 ביקור פרופסורים מסין בכנס זנגפה על תרבות משפטית סינית וישראלית
מידע מורחב ››

לעמוד הקודם >
1, 2, 3,
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים