homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about
לארכיון עמוד 2 מתוך 3

4.4.2007 ועדה מיוחדת של משרד האוצר: על בעלי שליטה ייאסר לבחור דירקטורים חיצוניים
רם דגן 04.4.2007 The Marker
מידע מורחב ››
31.1.2007 נאמנים לעצמם
מידע מורחב ››
16.1.2007 דיוויד וינר
מידע מורחב ››
15.1.2007 זליכה בפאנל באוניברסיטה
מידע מורחב ››
12.1.2007 זליכה ברב-שיח בנושא שחיתות
מידע מורחב ››
11.1.2007 ירון זליכה: "שכר המינימום האמיתי בישראל הוא מהנמוכים בעולם"
ביום שני השבוע נערך רב שיח על שחיתות ומנגנוני בקרה במינהל הציבורי בישראל על ידי התוכנית האקזקוטיווית לתואר מוסמך במשפט מסחרי המשותפת לפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים ולפקולטה המקבילה באוניברסיטת ג'ורג'טאון בוואשינגטון. הרב שיח עורר עניין רב באוניברסיטה לא רק מכיוון שהוא אקטואלי, אלא בעיקר בשל נוכחותו של החשב הכללי, ירון זליכה. אגב, זליכה מלמד בתוכנית המשותפת לאוניברסיטה העברית וג'ורג'טאון קורס על עסקות עם המדינה.
מידע מורחב ››
9.1.2007 זליכה מצא אשמים חדשים לשחיתות בצמרת הכלכלית
מידע מורחב ››
8.1.2007 אהרון ברק בכנס באוניברסיטה
מידע מורחב ››
8.1.2007 זליכה : ישראל יותר מושיתת מכפי שהיא נראית בחו"ל
מידע מורחב ››
8.1.2007 זליכה : צריך לחזק את הבקרה על הוצאות המדינה
מידע מורחב ››

לעמוד הקודם >
1, 2, 3,
< לעמוד הבא
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים