homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about
25.7.2007 שר המשפטים מינה צוות לבחינת האגרות בבתי המשפט למשפחה

שר המשפטים, דניאל פרידמן, מינה באחרונה צוות לבחינת האגרות הנגבות בבתי המשפט לענייני משפחה. "מטרת הצוות היא לבחון את ההסדרים החקיקתיים הקיימים, אופיים של ההליכים בענייני משפחה בערכאות השונות, סכומי האגרות, ואת הניסיון המעשי שנצבר, כדי להציע שיטה ראויה וקוהרנטית לקביעת אגרות לענייני משפחה", כך כתב השר בכתב המינוי.

הצוות מונה בעקבות עתירה לבג"ץ שהוגשה בנובמבר 2006, על ידי עמותת "מרכז ברירה" המפעילה את פרויקט הסיוע המשפטי בבתי המשפט בירושלים. בעתירה נטען כי סכומי האגרות המשולמים על הגשת תובענות ובקשות בבית המשפט למשפחה גבוהים במאות אחוזים לעומת הסכומים המשולמים בבתי הדין הדתיים ובבתי המשפט האזרחיים, ולכן התבקש בג"ץ להורות לשר המשפטים להתקין תקנות חדשות המשוות את גובה האגרות בכל הערכאות.

שר המשפטים ציין בכתב המינוי כי על הצוות לתת דעתו לטענות המועלות בעתירה זו, ולהגיש לו את מסקנותיו והמלצותיו לגבי הצורך בתיקון תקנות האגרות בערכאות השונות. בעקבות מינוי הצוות החליט המרכז, שיוצג בהתנדבות על ידי עו"ד אהוד גרין, למחוק את העתירה.

 

לכתבה באתר דה-מרקרחזרה ››
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים