homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about
יציאה מארכיון עמוד 1 מתוך 1

11.5.2014 ביקור לואיס מורנו אוקמפו התובע לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי בפקולטה
מידע מורחב ››
11.5.2014 דיווח ב- US News על מחקרו של ד״ר יהונתן גבעתי על הקשר בין שימוש בסמכויות מעצר למבנה הארגוני של רשויות אכיפת חוק
מידע מורחב ››
27.4.2014 מן העיתונות: על פרופ׳ ירון ז״ל
עיתון "הארץ", 18.4.2014, כתב: עופר אדרת
מידע מורחב ››
18.3.2014 מן העתונות: פרס פתאל לחוקר מצטיין בתחום המשפט לפרופ׳ ברק מדינה
מידע מורחב ››
5.1.2014 השקה בפקולטה של ספר זכויות הקהילה הגאה
מידע מורחב ››
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים