homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about

דבר הדיקן

הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, הממוקמת בקמפוס האוניברסיטה בהר-הצופים, היא ספינת הדגל של המחקר והחינוך המשפטי בישראל. לפקולטה, שנוסדה בשנת 1949 כפקולטה למשפטים הראשונה באוניברסיטה ישראלית, עבר מפואר, הווה מרשים ועתיד מבטיח.


רוב בכירי המערכת המשפטית בישראל, וביניהם כמעט כל שופטי בית-המשפט העליון בעבר ובהווה, הם בוגרי הפקולטה או כיהנו בעבר כמורים בה. גם מרביתם של חתני פרס ישראל למשפט ולקרימינולוגיה נמנו או נמנים עם סגל הפקולטה.


חברי הסגל האקדמי בפקולטה בהווה הם מורים וחוקרים מן השורה הראשונה, בעל מוניטין בינלאומי מוכח ומעמד מוביל בעולם המשפט הישראלי. מחקריהם, העוסקים במחקר תיאורטי משפטי, בעל נפקות כלל-עולמית, ובמחקר משפטי יישומי, הבוחן בראיה ביקורתית והשוואתית את החקיקה והפסיקה בישראל, מתפרסמים בכתבי העת המשפטיים המובילים בעולם ובהוצאות ספרים יוקרתיות ביותר. חברי הסגל גם מתמודדים בהצלחה רבה בתחרויות על מענקי מחקר ופרסים בינלאומיים.


חלקים משמעותיים של פעילות המחקר בפקולטה מתבצעים באמצעות קבוצות מחקר (מכוני מחקר או "פורומים"). קבוצות אלו מאפשרות לחוקרי הפקולטה לשתף פעולה זה עם זה, כמו גם עם חוקרים אחרים ועם תלמידי מחקר מהארץ ומהעולם. קבוצות המחקר מקיימות לאורך השנה מספר עצום של אירועים אקדמיים – הרבה יותר מבכל פקולטה למשפטים אחרת בישראל – ומאפשרות אגב כך לתלמידי הפקולטה, בכל תארי הלימוד, להתנסות בדיון ובשיח אקדמי ברמה הגבוהה ביותר.  


תפארתה של הפקולטה למשפטים אינה מבוססת רק על המחקר פורץ הדרך המתבצע בין כתליה, אלא גם על תכניות ההוראה המעולות המוצעות בה. הפקולטה מקיימת תכניות לימודים עשירות ויוקרתיות לתארים בוגר, מוסמך ודוקטור במשפטים; הפקולטה גם מציעה במסגרת המכון לקרימינולוגיה תכניות מבוקשות לתארים מוסמך ודוקטור בקרימינולוגיה.


ציבור התלמידים בפקולטה מאופיין לא רק באיכותו האנושית יוצאי-דופן (ציון הסף לקבלה ללימודים בפקולטה הוא הגבוה ביותר בישראל ובוגרי הפקולטה משתבצים במקומות הנחשקים ביותר להתמחות במשפטים) ובגיוון הרב של הרכבו (יהודים וערבים, דתיים וחילונים, ישראלים וזרים, עולים חדשים וותיקים). תלמידי הפקולטה מצטיינים גם במחויבותם לחברה הישראלית. מחויבות זו מוצאת לה ביטוי, בין היתר, במעורבותם הרבה של התלמידים בפעילותו של המרכז לחינוך משפטי קליני של הפקולטה ובסדנאות השונות המתקיימות במרכז מינרבה לזכויות האדם ובמסגרות פעולה אחרות שהוקמו בפקולטה ביוזמת התלמידים ובשיתוף הנהגת הפקולטה. בכל תחומי הפעילות שלנו, אנו רואים בתלמידי הפקולטה שותפים מלאים בחיי הפקולטה וחלק בלתי נפרד מהצלחתה.


ההצטיינות של הפקולטה בתחום המחקר וההוראה מבטיחה כי גם כיום, כאשר בישראל פועלים למעלה מעשרה בתי-ספר למשפטים, שומרת הפקולטה על מעמדה כמוסד המוביל למחקר וחינוך משפטי בישראל, ונמנית עם הטובים שבבתי-הספר למשפטים בעולם. מעמדה של הפקולטה כפקולטה המובילה בישראל, ושל האוניברסיטה העברית כאוניברסיטה המובילה בישראל משתקף, בין היתר, במדדים בינלאומיים המדרגים באופן עקבי את הפקולטה ואת האוניברסיטה בין 100 מוסדות המחקר הטובים בעולם, מעל לכל מוסד אקדמי מתחרה בישראל.


עתידה של הפקולטה טמון ביכולתה להמשיך ולקבל לשורותיה את מיטב המוחות המשפטיים, להמשיך ולהציע את מסגרות המחקר האטרקטיביות ביותר ואת תכניות הלימוד הטובות ביותר בתחום לימודי המשפטים. ניתן להזכיר, בהקשר זה, שלוש מגמות עיקריות המנחות את פעולתנו האקדמית בהווה ואשר תמשכנה להנחות אותנו בעתיד הנראה לעין.


ראשית, אנו עדים למגמה של הפיכת המחקר המשפטי והוראת המשפטים לרב-תחומיים יותר מאשר בעבר. כך, בצד המחקר המשפטי "הקלאסי", הבוחן את מקורותיה ההיסטוריים של שיטת המשפט ואת מבנה מוסדותיה, הממפה את כללי השיטה והמנתח את עקרונותיה, מתבצע בפקולטה על-ידי חברי הסגל ותלמידי המחקר שלהם מחקר אינטר-דיסציפלינרי הבוחן את יחסי הגומלין בין המשפט לחברה, בין הכתיבה המשפטית לכתיבה הפילוסופית והדתית, ובין תיאוריות של משפט לתיאוריות של ממשל. גם תכניות ההוראה שלנו הנן רב-תחומית יותר מאשר בעבר. כך למשל, כמחצית מתלמידי התואר הראשון לומדים לתואר בוגר משותף במשפטים ובחוג אחר באוניברסיטה העברית. בבסיס מגמות אלה מצויה התובנה כי מחקר ועיסוק משפטי אינו מנותק מתחומי ידע אחרים המשיקים לעולם המשפט, מעצבים את תכניו ומושפעים על ידו. המחקר וההוראה הרב-תחומיים מאפשרים לנו, אפוא, למקם את עולם התוכן המשפטי בהקשר חברתי רחב יותר.


שנית, המחקר וההוראה בפקולטה נוטים להיות יותר בינלאומיים באופיים – דבר המתחייב מהשפעת תהליכים רחבים של גלובליזציה כלכלית, תרבותית ופוליטית על הפרקטיקה המשפטית בישראל, כמו גם על המחקר המשפטי. חברי סגל הפקולטה הנם "שחקנים" פעילים בזירת המחקר הבינלאומי, והפקולטה מארחת בכל שנה מספר גדול של חוקרים ומורים אורחים מכל רחבי העולם. מספר התלמידים הזרים הלומדים בפקולטה בתוכניות חילופין ובתוכניות הבינלאומיות שהפקולטה מציעה במסגרת הלימודים לתואר שני ושלישי מצוי אף הוא במגמת עליה חדה. בו בזמן, כמה עשרות מתלמידי הפקולטה נוסעים בכל שנה לחו"ל, ללמוד במשך סמסטר אחד באחד מעשרים בתי-הספר למשפטים ברחבי העולם שעימם מקיימת הפקולטה תכניות לחילופי סטודנטים; תלמידים נוספים משתתפים במשלחות הנוסעות לסיורים לימודיים במקומות מגוונים כמו רואנדה, צפון אירלנד, שוויץ וקנדה. הפקולטה היא גם השותפה המייסדת היחידה מישראל של בית הספר ללימודים משפטיים בינלאומיים (Center for Transnational Legal Studies ) הפועל בלונדון, וחברי הסגל שלה ותלמידיה נמנים עם חברי הסגל והתלמידים במוסד זה. לבסוף, הפקולטה גם מסייעת לבוגרים מצטיינים, המבקשים ללמוד לתארים מתקדמים בחו"ל. השתלבות הפקולטה בסביבה בינלאומית רחבה, מצדיקה עידוד מחקר והוראה בתחומי משפט המתאימים במיוחד לשיתוף פעולה אקדמי חוצה גבולות –תיאוריה של משפט, משפט השוואתי, ומשפט בינלאומי מסחרי וציבורי.


שלישית, הפקולטה מקדישה מאמצים רבים לחיזוק הקשרים בינה לבין סביבתה המקצועית והגאוגרפית. חברי סגל הפקולטה ממלאים שורה של תפקידים ציבוריים בכירים, ומייעצים באופן שוטף לגופים רשמיים ולא-רשמיים בארץ ובעולם. הפקולטה גם מקיימת קשרים מקצועיים אמיצים עם משרדי עורכי הדין המובילים בישראל ומעניקה לבוגריה שירותי השמה בהם. ימי העיון הרבים המתקיימים בפקולטה פתוחים לקהל הרחב, ומשלבים בצד אנשי אקדמיה גם אישים בולטים מעולם המעשה, והפקולטה מעורבת גם במספר רב של השתלמויות מקצועיות ותוכניות הכשרה המוצעות לעורכי דין, כמו גם לקהלים אחרים. לבסוף, המרכז לחינוך קליני בפקולטה מעניק תמיכה משפטית משמעותית לאוכלוסיות מגוונות באזור ירושלים. בבסיס כל פעילויות אלו, מצויה התובנה כי אל לנו כפקולטה להיסגר ב"מגדל שן" אקדמי המנותק מצורכי החברה הישראלית בה אנו חיים. לתפיסתנו, המחקר והחינוך המשפטי אינם מהווים רק אמצעי לפיתוח מיומנות מקצועית; הם אף מטילים על המעורבים בו – מורים ותלמידים – שליחות חברתית להשתמש בכלים המקצועיים שבידיהם על מנת לשפר את פני החברה בישראל.
 
השילוב של גורמי הצלחה אלו: סגל אקדמי מעולה, המסתייע בסגל מנהלי מסור ומנוסה בעל תודעת שירות גבוהה ביותר, תלמידים מצטיינים בעלי אחריות חברתית עמוקה, ומסורת ומוניטין של מצוינות אקדמית, הופכים את הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים למוסד מוביל למחקר והוראת משפטים בארץ ובעולם, ולסביבת עבודה ולימודים נעימה ומהנה. כבוגר הפקולטה בעבר וכחבר סגל בהווה, אני גאה להשתייך למוסד זה!
פרופ' יובל שני, דיקן

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים