homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about

ועדות המכונים, כתבי העת וקתדראות בפקולטה


ראש המכון לקרימינולוגיה
ד"ר באדי חסייסי.
סגן ראש המכון לקרימינולוגיה
ד"ר טל יונתן-זמיר.
הנהלת המכון
פרופ' דיויד וייסבורד – יו"ר, ד"ר באדי חסייסי, פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' נאדרה שלהוב – קיבורקיאן, פרופ' שמחה לנדאו, פרופ' לסלי סבה, פרופ' גדעון פישמן , פרופ' נחמן בן יהודה.
ועדת קבלה
ד"ר באדי חסייסי– יו"ר, ד"ר טל יונתן-זמיר, ד"ר רוני פקטור.

ועדת דוקטורט בקרימינולוגיה
פרופ' דויד וייסבורד – יו"ר, פרופ' מימי אייזנשטדט, פרופ' גיא דוידוב, פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן, ד"ר באדי חסייסי.
ועדה לעבודות מוסמך
פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן– יו"ר, ד"ר ג'וש גצקו.

 

מנהל מכון סאקר למחקרי משפט
פרופ' דוד גליקסברג.
ועדה אקדמית של מכון סאקר למחקרי משפט
שמעון שטרית (יו"ר); נדירה שלהוב-קיבורקיאן, מיכאיל קרייני, מנחם הופנונג, שרון גלעד, בני פורת.

 

מנהל אקדמי של מרכז מינרבה לזכויות האדם
ד"ר ראם שגב.
ועדה אקדמית של מרכז מינרבה לזכויות האדם
סיליה פסברג (יו"ר), באדי חסייסי, מיכאיל קרייני, אלון הראל, קרן טננבוים, מנחם בלונדהיים, ליהי יריב.

 

מנהלת המרכז לחינוך משפטי קליני
ד"ר עינת אלבין .
ועדת היגוי למרכז לחינוך משפטי קליני
ברק מדינה (יו"ר); תומר ברודי; אסף חמדני, דוד אנוך; לנא ורור.

 

מנהל המכון המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ
ד"ר בני פורת .
ועדה אקדמית של המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ
מנחם כהנא (יו"ר), דוד גליקסברג, חנינה בן-מנחם, קטיה אסף, מרדכי ראבלו.

 

מנהל מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי
פרופ' אסף חמדני.
ועדה אקדמית של מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי
אלון הראל (יו"ר), יואב דותן, איל זמיר, מרגית כהן, אילנה ריטוב.

 
   

כתב העת משפטים (מורה מייעץ)

פרופ' רם ריבלין

כתב העת חוקים (עורך ראשי)

ד"ר גיא פסח

כתב העת JRLS (עורך ראשי)

פרופ' דוד אנוך, פרופ' אלון הראל

כתב העת ILR (עורך ראשי)

פרופ' יובל שני, פרופ' נייג'ל רודלי

כתב העת JLA (עורך ראשי)

פרופ' ברכיהו ליפשיץ

   
 
 ועדות אוניברסיטאיות

ממונה על המשמעת - ד"ר אדם חופרי.
ועדת ערעורים (משמעת תלמידים) - פרופ' אילן בנשלום (יו"ר), פרופ' שמעון שטרית.
תובע משמעת סגל - מרדכי קרמניצר (יו"ר); גיא דוידוב.
בית-דין למשמעת (סגל) - ברכיהו ליפשיץ (יו״ר); אסף חמדני.
חבר בית-דין לערעורים למשמעת (סגל) - ישראל גלעד (יו״ר), סיליה פסברג.
ועדת מינויים לקביעות - סיליה פסברג- סמסטר א'.
ועדת העלאות לפרופסור מן-המניין - דפנה לוינסון זמיר- סמסטר א', מיכאיל קרייני- סמסטר ב'.

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים