homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about

חבר משרדים עמיתי הפקולטה למשפטים

 

בעולם גלובלי המשתנה במהירות יש חשיבות רבה יותר מתמיד לטיפוח הקשרים שבין האקדמיה המשפטית והוראת המשפטים לבין הפרקטיקה. הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית שאפה תמיד לטפח את הקשר עם הצמרת של העוסקים בפרקטיקה המשפטית בתחום השיפוט, עריכת הדין והמשפטנות בשירות המדינה. מטרתה של היוזמה הנוכחית היא ליצור מסגרת שתאפשר טיפוח והרחבה של שיתוף פעולה כזה.

 

חבר עמיתי הפקולטה למשפטים כולל קבוצה קטנה ומובחרת של משרדי עורכי דין מובילים שאיתם הפקולטה יצרה שיתוף פעולה רחב בשורה של תחומים, לרבות השתתפות בתכנית המתמחים של הפקולטה, הוראת סדנאות בתחומי הפרקטיקה המשפטית, הענקת פרסים ומלגות לתלמידים מצטיינים ופעילויות נוספות המחזקות את הקשר בין הפקולטה, תלמידיה והמשרדים העמיתים.

 

לרשימת המשרדים עמיתי הפקולטה

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים