homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים about

בכל שנה מעניקה הפקולטה פרס הוקרה למשפטן בכיר על תרומה מיוחדת שתרם במהלך חייו המקצועיים למשפט ולחברה הישראלית, לקידום מקצוע עריכת הדין בישראל או ללימודי המשפטים באוניברסיטה העברית.


טקס הענקת פרס "יקיר הפקולטה" הוא הזדמנות עבור קהילת המשפטנים בישראל להביע את הערכתה למיטב בניה ובנותיה מקבלי הפרס ולתמוך בקידום מצוינות בשדה המשפטי.


מקבלי פרס יקיר הפקולטה:

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים